37. schůze výboru pro evropské záležitosti

22. 11. 2012 proběhla schůze výboru pro evropské záležitosti. Mmj. proběhlo slyšení kandidátů na funkci soudce Soudního dvora Evropské unie (prof. JUDr. Irena Pelikánová, DrSc. a JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D) a přijetí zahraniční delegace v čele s Giovannim Kesslerem, generálním ředitelem OLAF (Evropský úřad proti podvodům).
Cílem jeho návštěvy byla diskuse s poslanci na téma Návrhu směrnice o boji vedeném trestněprávní cestou proti podvodům poškozujícím finanční zájmy Unie, který shodou okolností ve stejný den projednával výbor na své 37. schůzi. Místopředsedkyně výboru poslankyně Jana Suchá, zpravodajka dotčeného návrhu směrnice, poukázala na problematičnost stanovení jednotné výše pokuty jako určitého typu sankce, neboť stejná částka, např. 10 tis. EUR by měla na pachatele z různých zemí rozdílný dopad vzhledem k rozdílné síle jednotlivých ekonomik. Více.

Program schůze

Usnesení přijatá na 37. schůzi VEZ 22. 11. 2012