Vyjádření k amnestii udělené prezidentem republiky


Vyhlášení amnestie prezidentem republiky mne příliš nepřekvapilo, překvapil mne však její rozsah, a to i vzhledem k novele trestního zákoníku, které jsem byla spolu s kolegy Staňkem a Polčákem překladatelkou. Uvedená novela totiž rozšiřuje pravomoci ředitelů věznic ve věci propouštění vězňů, vše však pod dozorem resp. se souhlasem soudu!

Uvedený návrh zákona pan prezident zkritizoval a vrátil Poslanecké sněmovně. Argumentoval tak, že by došlo „k popření předvídatelnosti trestního práva, relativizaci systému trestů a vnesení voluntarismu do justičních mechanismů.“ V závěru své zprávy o vrácení zákona uvedl, že je přesvědčen, že „problém přeplněnosti věznic bychom se měli snažit řešit nejprve využitím již existujících zákonů a změnou zaběhlé justiční praxe při ukládání trestů, nikoliv ukvapenými novelami trestního řádu, které hrozí existující systém dále zkomplikovat a učinit jej méně přehledným a důvěryhodným.“

Po čtyřech měsících od této argumentace prezident udělil rozsáhlou amnestii, která snad krátkodobě vyřeší přeplněnost věznic, ale potýká se s všeobecným nesouhlasem a u velké části poškozených povede ke zvýšení jejich škody.

Postrádám pozitivní vzkaz, který chtěl prezident do společnosti vyslat. Že šlo o plivnutí do tváře poškozeným je zřejmé, ale amnestie neznamená pozitivum ani pro všechny propuštěné. Spousta z nich je bez rodiny, příbuzných, bydliště a prostředků a musí řešit svou situaci náhle. Nelze se tak divit, že se rozmáhají drobné krádeže (jídlo, peníze a podobně).

Nikoho neomlouvám, zároveň si však uvědomuji, že protestní demonstrace či ústavní stížnosti jsou zbytečné. Amnestie je prezidentovo právo a již jednou udělenou milost nelze zrušit. Prezident tak neučinil nic nezákonného, avšak lidsky absurdního ano. Možnou reakcí na současnou situaci by bylo zvážit změnu ústavy a zákona, nebo jít k nadcházejícím prezidentským volbám a doufat, že přímá volba přinese takového kandidáta, který si bude vážit slušných, poctivých a pracovitých lidí, a který bude vždy brát zřetel na zájmy takovýchto občanů naší společnosti i kdyby měl jakékoliv pravomoci.