Setkání V4 a Chorvatska v Prachaticích

Pravidelné setkání delegací výborů pro evropské záležitosti parlamentů zemí Visegrádské čtyřky se ve dnech 10. - 12. dubna 2013 uskutečnilo v Prachaticích. Jednání zástupců Polska, Maďarska, Slovenska a ČR se v tomto formátu koná pravidelně vždy zhruba 1x za půl roku, přičemž jednotlivé země se střídají v hostitelské roli. Od podepsání přístupové smlouvy Chorvatska do EU se země V4 dohodly, že tuto již brzy novou členskou zemi budou k jednání zvát rovněž, a to vzhledem k vzájemné "sounáležitosti" a blízkým vztahům mezi zúčastněnými zeměmi a jejich občany. Cílem těchto jednání je vzájemná otevřená diskuse o aktuálních evropských tématech a hledání společných pozic k nim, přičemž konkrétně v Prachaticích se jednalo o problematice demokratické legitimity v evropském rozhodovacím procesu a o roli národních parlamentů členských zemí EU v něm. K tomuto tématu vystoupil státní tajemník pro evropské záležitosti Úřadu vlády Vojtěch Belling. Druhým hlavním tématem byla energetická politika a bezpečnost v kontextu zemí V4. K tomuto tématu před poslanci pěti zúčastněných zemí vystoupil ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba. V návaznosti na jeho vystoupení si pak účastníci prachatické schůzky prohlédli zařízení temelínské jaderné elektrárny.
Více