Projev k rozpuštění Poslanecké sněmovny PČR ze dne 20. 8. 2013


20. 8. 2013 - Projev poslankyně na 59. schůzi PS v rozpravě k návrhu usnesení Poslanecké sněmovny, kterým se navrhuje prezidentu republiky rozpuštění Poslanecké sněmovny podle čl. 35 odst. 2 Ústavy České republiky:

"Vážené dámy, vážení pánové, pan poslanec Tejc dnes řekl, že se vzdáváme rozpuštěním Poslanecké sněmovny moci ve prospěch občanů. Kdyby tomu tak bylo, nemám s tím problém. Osobně se domnívám, že se vzdáváme moci, ale ve prospěch prezidenta. Nebudu se tedy zbaběle schovávat za ústavní stížnosti ani za populistická gesta a budu aktivně hlasovat za zachování parlamentní demokracie a budu tedy aktivně hlasovat proti rozpuštění Poslanecké sněmovny, neboť se domnívám, že rozpuštěním Poslanecké sněmovny končí parlamentní demokracie v Čechách a posiluje se moc prezidenta. Prezidenta, který ústavní zvyklosti považuje za idiotské a pro jistotu tedy zavádí své vlastní, viz dnešní vláda. Prezidenta, který se dlouhodobě netají tím, jak si představuje povolební uspořádání, přestože toto by mělo vzejít z parlamentních stran. Prezidenta, kterému by vyhovovala menšinová vláda sociální demokracie, aby to posílilo jeho vliv.
Mám za to, že i dnešní síla k rozpuštění Sněmovny nevzešla ze silného parlamentu, ale vzešla jako důsledek hrátek prezidenta a jeho spolupracovníků. Mám za to, že dnešním rozpuštěním Poslanecké sněmovny neukazuje parlament svoji sílu, ale zbabělost. A já zbabělá nebudu a budu hlasovat proti rozpuštění Poslanecké sněmovny.
Děkuji."

Projev na stránkách Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky