Co nás stojí vláda sociální demokracie?!


MF Dnes - kraje (Karlovarský a Ústecký) musí vrátit 2,5 miliardy! Vskutku výborná reklama o hospodaření v Karlovarském kraji. Není už na čase, aby viníci nesli odpovědnost? Nebo se budeme všichni tvářit, že jsme hold dostali pokutu a uhradíme ji všichni společně a nerozdílně, a ti, co jsou zodpovědní za hospodaření kraje, budou nadále sedět na svých teplých místech a těšit se podpoře neznalých voličů? Jednou ze zakázek, kterou vyšetřovatelé řeší jako problematickou je zakázka na opravu Becherovy vily, kde se jim zdá podezřelé působení krajského zastupitele za ČSSD Jakuba Pánika.

JÁ NA BRÁCHU BRÁCHA NA MĚ
A nelze se jim divit, neboť krajský zastupitel za ČSSD Pánik seděl při otevírání obálek a zároveň byl ředitelem firmy PREFA-BETON Cheb spol. s r.o., která se ve sdružení s Thermií Bau do soutěže hlásila a přitom bez problémů podepsal prohlášení, že se žádným ze zájemců o zakázku nemá nic společného a není podjatý. A jako další důkaz, že se žádným zájemcem nemá nic společného je třeba připomenout, že navíc krajský zastupitel Pánik byl a je 13% společníkem ve firmě PREFA-BETON Stav spol. s r.o, kde zmiňovaná PREFA-BETON Cheb spol. s r.o. měla a má podíl 61%. Vskutku nechápu, jak za těchto okolností může podepsat prohlášení, že se žádným ze zájemců nemá nic společného a není podjatý. Není to snad ukázkový trestný čin podvodu?
Viz §209
(1) Kdo sebe nebo jiného obohatí tím, že uvede někoho v omyl, využije něčího omylu nebo zamlčí podstatné skutečnosti, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.
(3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 větší škodu.

DEVĚT LET PORUŠUJÍ ZÁKON A VYHRÁVAJÍ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
Zůstane tato informace navždy pouze informací, nebo se konečně začne něco dít a tato podvodná jednání se začnou postihovat stejně, jako se tak činí u nepolitických pachatelů? Kéž by….
Co mě skutečně zaráží, je skutečnost, jak může výběrové řízení vyhrát firma, která porušuje zákon, a která v rozporu se zákonem o účetnictví nedokládá do obchodního rejstříku účetní závěrky. Ano, zrovna PREFA-BETON Cheb spol. s r.o. doložila obchodnímu rejstříku účetní závěrku naposledy za rok 2002 a po té až účetní závěrku za rok 2011, a to zřejmě až v souvislosti se zahájením insolventního řízení (tedy soustavně devět let porušovala zákon).

Řádný termín pro uložení účetní závěrky do obchodního rejstříku totiž končí posledním dnem dalšího účetního období (tento nejzazší termín vyplývá z paragrafu 21a zákon a o účetnictví zatímco obchodní zákoník mluví jen o bezodkladném zveřejnění). Takže např. závěrku za rok 2011 jsou firmy povinné uložit do posledního prosince 2012.  Povinnost zveřejňovat účetní závěrku podléhá ze zákona sankcím, konkrétně jde o sankci 3% z hodnoty aktiv. Přestože většina firem svou povinnost v této oblasti neplní, utajování účetní závěrky může být varovným signálem. Informace z účetních závěrek jsou totiž důležitým faktorem při volbě solidních obchodních partnerů, a to zvláště v době, kdy přibývá různých „bankrotů“. Nezveřejňování závěrek totiž znemožňuje prověřovat si obchodní partnery. A já se znovu ptám, má takováto firma vůbec právo účastnit se výběrového řízení a ještě hůře výběrové řízení vyhrát?

Pokud nás tyto skutečnosti nechávají chladnými, pověsti zkorumpovaného kraje se nezbavíme.